Marloes Kleinjan

Marloes Kleinjan

Marloes Kleinjan

Vakgebied/expertise:
Psychologie, Epidemiologie, Jeugdstudies.

Ik houd me in mijn dagelijks werk bezig met:
de promotie van het welbevinden van jeugd en de preventie van psychische problematiek en middelengebruik.

Ik ben onderdeel van de SAR omdat:
ik er van overtuigd ben dat verbinding, meerdere perspectieven en samenwerking nodig zijn om de jeugd echt te kunnen ondersteunen bij het opgroeien.

Dit denk ik bij te kunnen dragen aan de SAR:
expertise over preventie van problematiek en de promotie van welbevinden; wat er nodig is voor het werken aan een goede basis.

Dit hoop ik samen (met de SAR) te kunnen bereiken voor de jeugdhulp (droom/doel):
Dat we er met zijn allen beter voor kunnen zorgen dat jongeren niet in de knop gebroken worden. Wij kunnen niet altijd alles voorkomen, maar we kunnen wel proberen om zo goed mogelijk naar de jeugd en hun ouders te luisteren  er zo goed mogelijk voor hen te zijn.

overige raadsleden

Anne-Laura van Harmelen

Benito Walker

Bram Orobio de Castro

Eva Mulder

Leonieke Boendermaker

Marc Vermeulen

Peter Dijkshoorn

Ramón Lindauer

Xavier Moonen