Eva Mulder

Eva Mulder

Eva Mulder

Vakgebied/expertise:
(Preventie van) residentiele (justitiële) jeugdhulp| leren en ontwikkelen met wetenschap, praktijk, onderwijs, jongeren en ouders en beleid.

Ik houd me in mijn dagelijks werk bezig met:
het onderzoeken van actuele vraagstukken uit de jeugdzorg, zoals de beweging naar kleinschalige vormen van residentiele (justitiële) jeugdhulp, het steeds minder gebruik maken van vrijheidsbeperkende maatregelen, preventie van residentiele jeugdhulp, integraal werken en gezinsgericht werken.  Onderzoek is hierbij nooit het doel, maar een middel om tot steeds betere jeugdzorg te komen. Dat betekent dat implementatie van nieuwe (en bestaande) inzichten ook altijd onderdeel van mijn werk is. Daarnaast geef ik onderwijs.

Ik ben onderdeel van de SAR omdat:
ik een groot voorstander ben van samenwerken van praktijk, ouders en jongeren, beleid en onderwijs, en de wetenschap. Ik hoop dat de SAR daaraan kan bijdragen door vragen te stellen, input en advies te geven.

Dit denk ik bij te kunnen dragen aan de SAR:
Vanuit mijn eigen kennis over de doelgroep van de bovenregionale expertisenetwerken en ervaring met praktijkgericht onderzoek, hoop ik bij te dragen aan de vragen die de SAR gaat stellen en de adviezen die we gaan geven. Tegelijkertijd past bescheidenheid: de SAR is ook maar een groep mensen. Maar tegelijkertijd wel een groep mensen met brede kennis en expertise. De uitdaging en kracht van de SAR gaat zijn dat we weten te verbinden met wat er in het land gebeurt aan leren en ontwikkelen rondom zorg voor jeugd.

Dit hoop ik samen (met de SAR) te kunnen bereiken voor de jeugdhulp (droom/doel):
Mijn droom is dat kinderen fijn thuis opgroeien en dat áls residentiele zorg nodig is, dat die op zo’n manier is vormgegeven dat kinderen zich er thuis voelen en dat gezinnen de hulp krijgen die ze willen en nodig hebben.

overige raadsleden

Anne-Laura van Harmelen

Benito Walker

Bram Orobio de Castro

Leonieke Boendermaker

Marc Vermeulen

Marloes Kleinjan

Peter Dijkshoorn

Ramón Lindauer

Xavier Moonen