Peter Dijkshoorn

Peter Dijkshoorn

Peter Dijkshoorn

Vakgebied/expertise:
Naast mijn expertise als kinderpsychiater heb ik expertise hoe zorg en organisatie van zorg steeds verder te ontwikkelen en daarin de mensen te betrekken die daarbij nodig zijn.

Ik houd me in mijn dagelijks werk bezig met:
hoe zorgen we als samenleving en jeugdhulp dat we ambitieus zijn in onze doelen voor alle kinderen en gezinnen en hoe ontwikkelen we onze samenleving en ons werk voortdurend om zo dicht mogelijk bij die ambitie te komen.

Ik ben onderdeel van de SAR omdat:
we in de SAR met een variatie aan deskundigheden (vast en los verbonden) in gezamenlijkheid optimaal kunnen werken aan die grote ambities.

Dit denk ik bij te kunnen dragen aan de SAR:
Ik heb veel ervaring in en kennis van de praktijk en van het besturen van jeugdhulp in brede zin en van hoe kwaliteit steeds verder te ontwikkelen en werkelijk in de praktijk te brengen. Daarmee kan ik in de SAR een rol hebben om cliënt-, wetenschappelijk en professioneel perspectief aan elkaar te verbinden om bij te dragen aan steeds optimaal effect van wetenschap op vragen vanuit de samenleving.

Dit hoop ik samen (met de SAR) te kunnen bereiken voor de jeugdhulp (droom/doel):
Mijn droom is dat we als samenleving en jeugdhulp durven uit te spreken dat we gaan voor 0 kinderen die niet gewoon thuis prettig opgroeien en er aan werken daar ooit zo dicht mogelijk bij te komen.

overige raadsleden

Anne-Laura van Harmelen

Benito Walker

Bram Orobio de Castro

Eva Mulder

Leonieke Boendermaker

Marc Vermeulen

Marloes Kleinjan

Ramón Lindauer

Xavier Moonen