nieuws

Schakel-en Adviesraad voor de jeugd gaat van start en roept beleidsmakers en Kamerleden van nu op: zet alle beleid in kinderschoenen

Alle kinderen en jongeren hebben in Nederland het recht om fijn op te groeien. Daarin ligt een belangrijke opgave en een belang voor gezonde maatschappelijke ontwikkeling. Om deze opgave verder te brengen kunnen in het onderwijs en de jeugdhulp wetenschappelijke kennis, de praktijk en het beleid veel beter met elkaar worden verbonden. In de eerste oproep van de net opgerichte Schakel-en Adviesraad voor de Jeugd doen de raadsleden een dringend beroep op de beleidsmakers en beslissers van nu: zet koersvast alle beleid in kinderschoenen. Het moet en het kan.

Met het aanstaande nieuwe kabinet en een nieuw samengestelde Tweede Kamer start een nieuwe beleidsperiode. Voor deze periode ligt een Hervormingsagenda klaar. De Hervormingsagenda Jeugd is op de beleidsterreinen onderwijs en jeugdhulp een belangrijk instrument en biedt jongeren en hun ouders/opvoeders, professionals, aanbieders, gemeenten en Rijksoverheid houvast om de praktijk te verbeteren. De Schakel- en Adviesraad voor de Jeugd (SAR) is hierover optimistisch en hoopvol, maar ziet tegelijkertijd dat koersvastheid nodig is en doet een verzoek aan beleidsmakers en beslissers van nu: zet koersvast alle beleid in kinderschoenen. Weeg de beleidsvoornemens over onderwijs, jeugdhulp en preventie af aan de hand van vier afwegingsvragen: Is het voornemen doelgericht, doordacht, duurzaam en doorleefd? De Schakel-en Adviesraad roept op om beleid met behulp van deze 4 D’s te laten bijdragen aan zinvolle voorwaarden voor inhoudelijke ontwikkeling, die gericht zijn op het uiteindelijke doel, namelijk dat alle kinderen en jongeren in Nederland fijn kunnen opgroeien.

Onafhankelijke Raad voor de Jeugd 

De Schakel- en Adviesraad voor Jeugd is een divers samengestelde groep van hoogleraren en andere inhoudelijke experts op het gebied van jeugdhulp, onderwijs en opleidingen. Zij vertegenwoordigt geen specifieke instellingen of belangen. Samen met de Bovenregionale Expertisenetwerken (BENs) en Regionale Expertteams (RETs) zetten de leden van de Schakel-en Adviesraad zich in om de verbindingen tussen de praktijk van opleidingen, onderwijs en hulp, wetenschappelijke kennis en beleid sterker te maken. Samen met de BENs en de RETs brengt de Schakel-en Adviesraad ervaringen en kennis samen. Dit gebeurt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Op nationaal niveau koppelt de SAR ervaringen aan beschikbare wetenschappelijke kennis en maakt verbeteringen haalbaar voor de praktijk. Ze werkt aan een gezamenlijke ontwikkelagenda voor de toekomst, gericht op duurzame vooruitgang in de kwaliteit van het opgroeien van kinderen in Nederland. Ze gelooft sterk dat een lerend jeugdhulpstelsel uiteindelijk ten goede komt aan alle kinderen in Nederland. Kwaliteit van onderwijs, zorg en preventie draagt immers bij aan de kwaliteit van individueel leven en aan een gezonde maatschappelijke ontwikkeling.

De SAR staat voor Schakel-en Adviesraad voor de Jeugd en is een divers samengestelde Raad, waarin de volgende leden zitting hebben: Leonieke Boendermaker, bijzonder hoogleraar implementatievraagstukken jeugdzorg, UvA/HvA; Peter Dijkshoorn, landelijk ambassadeur lerend jeugdhulpstelsel; Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar brein, veiligheid en sociale veerkracht, Universiteit Leiden; Marloes Kleinjan, hoogleraar Youth Mental Health Promotion, Trimbos/UU; Anita Kraak, expert Nederlands Jeugd Instituut, arts maatschappij en gezondheid, NJI; Ramon Lindauer, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, trauma- en stressorgerelateerde stoornissen, UMC-UvA; Xavier Moonen, bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB, UvA; Eva Mulder, bijzonder hoogleraar intensieve pedagogische ondersteuning van gezinnen, UvA/NJi; Bram Orobio de Castro, hoogleraar orthopedagogiek: ontwikkelings- en opvoedingsproblemen, UvA/UU; Marc Vermeulen, hoogleraar sociologie (publieke strategie, innovatie & governance), TiAS; Benito Walker, student bestuurskunde, zet zich in voor betere jeugdzorg.

Meer lezen over de Schakel-en Adviesraad: schakel-en adviesraad voor de jeugd

Vragen over dit bericht en de Schakel-en Adviesraad? Neem dan contact op met Monika Scholten 06-48 65 00 30 / monika.scholten@gmail.com  of met Marit de Jong 06-47109399/ maritdejongadvies@gmail.com 

Persbericht start Schakel-en Adviesraad voor de jeugd

overig nieuws