thema

Youth in All Policies

Youth in All Policies

Alle beleid moet in de kinderschoenen staan. Als SAR ligt onze focus bij jeugd- en onderwijsbeleid, daar staan we dichtbij en daar maken we ons hard voor. Maar ons pleidooi beperkt zich niet alleen tot jeugd- en onderwijsbeleid. Wij staan voor ”Youth in All Policies”. We denken dat bij álle beleidsterreinen men bij het vormen van nieuw beleid vooraf moet bedenken wat de impact daarvan is voor alle kinderen en gezinnen in Nederland. Wat zijn de effecten van het beleid op het fijn opgroeien van kinderen? Niet alleen jeugdbeleid, maar ook inkomenspolitiek, huisvesting, milieu, schuldhulpverlenging en andere terreinen moeten getest worden op effecten voor kinderen en jeugd. Oftewel, alle beleidsvoorstellen moeten in de kinderschoenen staan.

 

 

overige thema's

thema

Traumasensitief werken/ Deltaplan Jeugdtrauma

thema

Veerkracht

thema

Preventie en zorg

thema

Data ondersteund leren en monitoring