thema

Data ondersteund leren en monitoring

Data ondersteund leren en monitoring

Data ondersteund leren is een belangrijk thema voor de bovenregionale expertisenetwerken (BENs). Data wordt door alle BENs gebruikt als onderbouwing van de verantwoording naar gemeenten toe. In samenwerking met de Amsterdam health and technology institute (ahti) is samen met een aantal BENs een oefening gedaan rondom data ondersteund leren. 

 

 

overige thema's

thema

Traumasensitief werken/ Deltaplan Jeugdtrauma

thema

Youth in All Policies

thema

Veerkracht

thema

Preventie en zorg