Benito Walker

Benito Walker

Benito Walker

Ik houd me in mijn dagelijks werk bezig met: 
Jeugdzorg-, armoede- en schuldenproblematiek.

Ik ben onderdeel van de SAR omdat: 
Ik als jongere het perspectief kan schetsen van waar het in de jeugdzorg om gaat: jongeren.  En dat kan plaatsen in de ingewikkelde (beleids)context.

Dit denk ik bij te kunnen dragen aan de SAR: 
Het perspectief van jongeren als gelijkwaardig en gewichtig neer te (blijven) zetten en te schetsen. Terug naar de kern: voor wie is jeugdzorg bedoeld en voor wie niet. Doen we wat daarbij past? Horen en zien we hen genoeg? Dat zijn vragen/ perspectieven die ik in zal brengen.

Dit hoop ik samen (met de SAR) te kunnen bereiken voor de jeugdhulp (droom/doel):

Minder inzet van jeugdbescherming en meer inzet van jeugdhulp in eigen huis. Als er dan residentiële jeugdzorg ingezet wordt dan is dat een plek waar jongeren fijn en veilig kunnen opgroeien. Waar ze gelijkwaardig behandeld worden. Jeugdzorgwerkers werken samen met jongeren en hun omgeving op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

 

overige raadsleden

Anne-Laura van Harmelen

Bram Orobio de Castro

Eva Mulder

Leonieke Boendermaker

Marc Vermeulen

Marloes Kleinjan

Peter Dijkshoorn

Ramón Lindauer

Xavier Moonen